Menu
Your Cart
Προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό χρησιμοποιούμε cookies. Εξακολουθώντας να χρησιμοποιείτε το Site μας, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.

Βιβλία

Κωδικός Προϊόντος: 0001
Interaction with superiors, peers and subordinates constitutes one of every manager’s most important functions. A managerial interaction is effective when it leads to informed and feasible decisions and to their effective implementation. Contrary to prevalent managerial practice which focuses on pol..
25,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0002
Communication between individuals within and outside organizations serves the provision of information concerning the proper execution of a task, the in-depth analysis of problems that can help people make better decisions, the creation of a positive climate between individuals resulting in the acce..
18,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0003
Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με τις μαθηματικές (στατιστικές και πιθανο-θεωρητικές) μεθόδους προσέγγισης των προβλημάτων των ασφαλίσεων Ζωής και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών...
40,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0004
Στη διάρκεια των τελευταίων μερικών δεκαετιών, η Αναλογιστική Επιστήμη έχει επιδείξει σημαντικές προόδους στη συστηματική ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών προβλημάτων που συνδέονται με τους κλάδους των “Γενικών Ασφαλίσεων”. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πλήθος των προτύπων (μαθηματικών μ..
40,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0005
Το παρόν σύγγραμμα ασχολείται με τις στατιστικές μεθόδους περιγραφής, ανάλυσης και μέτρησης της ανθρώπινης θνησιμότητας και συντάχθηκε στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών παραδόσεων του αντιστοίχου μαθήματος που διδάσκεται στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.Πρέπει να τονιστεί ότι..
40,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0006
Οι αριθμοδείκτες είναι κλασικά στατιστικά εργαλεία μέτρησης και ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στον τομέα εφαρμογών των κοινωνικών κυρίως επιστημών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αναφέρονται στη μέτρηση των λεγομένων σχετικών μεταβολών και μάλιστα μεγεθών που κυρίως είναι σύνθετα ή πολυσ..
40,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0007
Σκοπός του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και περιεκτικό εγχειρίδιο εισαγωγής στον κόσμο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσα από αναλυτική παρουσίαση, πληθώρα παραδειγμάτων, ασκήσεις και επιπλέον βοηθητικό υλικό (προσβάσιμο μέσω internet) καλύπτει θέματα που αφορούν..
49,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0008
Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι εκφωνήσεις και οι λύσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου Βιβλίου Επενδύσεις των ιδίων συγγραφέων. Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές αφενός στον έλεγχο των σωστών απαντήσεών τους και αφετέρου στην ανάπτυξη υποδειγματικών τρόπων λύσης προβλημάτων της ..
18,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0009
Κεντρικό θέμα της διακριτής (ή, αλλοιώς, συνδυαστικής) βελτιστοποίησης είναι η θεωρία ροών σε δίκτυα. Η θεωρία ροών σε δίκτυα έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο επιτυχημένους κλάδους των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Επιχειρησιακής Έρευνας, ενώ παρουσιάζει ισχυρές διασυνδέσεις με τη θεωρία της υπ..
30,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0010
Οι διαλέξεις αυτές περιέχουν μεγάλο μέρος της ύλης που διδάσκεται στα πλαίσια του μαθήματος Μαθηματικά ΙΙ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έμφασή τους είναι στη θεωρία του μαθηματικού προγραμματισμού και τις εφαρμογές του στην οικονομική επιστήμη. Η θεωρία του μαθηματικου..
60,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0011
Η συγγραφή ενός βιβλίου αφιερωμένου στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την αποτυχία του εγχειρήματος εγκαθίδρυσης ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος, αποβλέπει στο να αναδείξει την εντυπωσιακή αντίσταση στον χρόνο των θεμελιωδών χαρακτηριστικών του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος.Αν και έχει περάσει ήδη ..
60,00€
Κωδικός Προϊόντος: 0012
Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να καλύψει την ύλη του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνήθως τιτλοφορείται ως “Κοινοτικό Ουσιαστικό Δίκαιο”. Περιοριζόμενο για μεγάλο χρονικό διάστημα στις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο δίκαιο του ανταγωνισμού, το Κοινοτικό Ουσιαστ..
45,00€
Εμφάνιση 1 έως 12 από 44 (4 Σελ.)